fordires logo

                                                                 logos top

 • fordires
 • persona
 • dilemes
  center>
 • creixement
  center>
 • directiu
 • paperassa
 • potgrau
 • L’escola respira calma. Res no és tan urgent.


 • El progrés dels centres educatius rau en les persones


 • Tenir dilemes, acceptar-los i analitzar-los, t’ajuda a créixer. Compartir-los i fer-los saber, encara més.


 • Per poder dirigir els altres, has d’aprendre a dirigir-te tu mateix. El creixement professional i el personal van de bracet.


 • L’escola és un organisme complex: cicles, departaments, pressupost, horaris, calendaris, reunions... Els directius han de procurar que tot funcioni correctament en un entorn turbulent


 • Els directius i els docents han d’establir uns límits raonables a la feina de gestió. Ha de prevaler l’atenció a les persones.


 • La formació de directius no ha de dir-te el que has de fer sinó que ha d’ajudar-te a pensar el que faràs


 

postgrau direcció centres educatius

FORMACIÓ PER A LA DIRECCIÓ DE CENTRES EDUCATIUS

Formació per a la direcció dissenyada i executada des de i per als directius i directives actuals i futurs  

 

 

QUÈ ÉS FORDIRES?


 

ForDires és un espai diferenciat, independent, sense ànim de lucre, dedicat al desenvolupament professional dels directius de centres educatius i al progrés de la direcció.

Neix de la col·laboració entre una entitat de formació (la Fundació Universitària Martí l’Humà) i una persona que ha dedicat la major part del seu itinerari professional a l’estudi de la direcció i al treball amb directius escolars (el professor Joan Teixidó).

Hi participa activament un col·lectiu de directius de centres educatius i de persones interessades en el progrés de l’organització i la direcció escolar (docents, inspectors, estudiosos…) articulats a l’entorn del Grup de Recerca en Organització de Centres (GROC).

  

QUÈ OFERIM? ÀMBITS D'ACTIVITAT

 • Formació bàsica +

  Perquè els protagonistes de l’acció educativa (docents, coordinadors, directius, assessors, famílies, etc.) s’hi sentin a gust i s’impliquin en un projecte compartit, cal que comprenguin com funciona l'organització que els acull. Quan hom no compren com funciona una cosa (un videojoc, el comandament a distància...) genera un sentiment d’insatisfacció que, en el cas de l’escola, incideix en el clima de treball i d’aprenentatge.

  Formació de curta durada. Especialitzada/diferenciada en funció dels destinataris. Dirigida a seminaris de directius, a claustres docents, a famílies o a comunitats educatives reduïdes (d’un municipi, una zona educativa, un districte, etc.).

 • Formació inicial +

  Orientada a conèixer i comprendre la funció directiva en els centres educatius i a adquirir coneixements i pautes d’actuació per a l’exercici professional.

  Postgrau en Direcció de Centres Educatius. 30 crèdits ECTS (750 h.de formació)
  Dirigit a directius que es troben en els primers estadis de desenvolupament professional i a docents que desitgen adquirir la capacitació per a l’exercici de la funció directiva.

 • Formació permanent +

  Orientada al desenvolupament de competències directives especifiques per a l’abordatge eficaç de situacions pròpies de l’exercici professional

  Accions formatives de durada variable (entre 8 i 20 hores) sota diverses modalitats: curs, seminari, taller...
  Centrats en un tema monogràfic en la delimitació del qual hi tenen un paper actiu els participants.
  Dirigida a directius (directors, secretaris, caps d’estudis, coordinadors...) en exercici.

 • Trobades professionals +

  Reunions de professionals de l’educació per exposar, debatre, intercanviar experiències i construir coneixement en relació a una temàtica o nucli d’interès a l’entorn de la direcció escolar u d’un altre tema monogràfic. Participació de professionals, experts, polítics, administradors de l’educació, etc.

  De curta durada (1 o 2 dies). Diverses modalitats: Jornades, Simposis, Congressos...

 • Actes públics +

  Organització d’actes públics (presentacions, debats, taules rodones, conferències...) de debat, de reflexió o d’anàlisi de temàtiques relacionades amb la direcció escolar o amb aspectes diversos de l’actualitat educativa.

  Participació en actes públics organitzats per altres entitats en representació de ForDires.

 • Elaboració de materials +

  Elaboració i edició de materials orientats a la formació i al creixement professional dels directius i dels professionals de l’educació.

  Difusió dels materials elaborats entre els destinataris potencials.

 • Blog +

  Espai virtual d’opinió, de debat i de contrast d’opinions entorn de temàtiques d’actualitat en el món educatiu.

  Obert a les aportacions dels professionals de l’educació i de persones interessades en el seguiment de l’actualitat educativa: famílies, centres educatius, comunicadors, assessors, professionals lliberals, formadors de formadors, etc.

 • 1

QUÈ ENS IDENTIFICA? COMPROMISOS • Adequació als destinataris

  ForDires adreça la seva activitat a directius, docents i professionals de l’ensenyament en actiu: persones que duen a terme una activitat professional regular que, a la fi de la jornada laboral, destinen un temps a la formació.

  Donem resposta a les demandes i suggeriments rebuts i, alhora, procurem adequar-nos (en termes d’horari i calendari) a les possibilitats dels destinataris. • Orientació professionalitzadora

  Ajudem a conèixer, a comprendre i a acceptar la complexitat, els reptes i els dilemes inherents a l’exercici de la funció directiva en l’actualitat i, alhora, aportem eines i pautes d’acció per afrontar-los d’una manera rigorosa i fonamentada. • Actitud crítica i pluralitat

  Acceptem i donem veu, d’una manera crítica, a les diverses mirades i formes d’entendre la direcció escolar atès que, totes elles, conviuen i conflueixen en la feina quotidiana.

  Fomentem una visió polièdrica o policromàtica (el prisma de Newton) de la realitat educativa.


 • 1


 • Equilibri. Independència

  Adoptem una posició de comprensió i respecte, però també d’equilibri i d’equidistància, en relació als posicionaments que mantenen els diversos actors vinculats a la direcció escolar (estructures professionals, associacions, administració, acadèmics, sindicats, lobbys…). • Contextualització. Territorialitat

  Ens vinculem al territori i a les persones. L’aprenentatge i el creixement professional com a directiu/va presenta un fort component social (es du a terme mitjançant la interacció amb altres persones: companys de curs, docents, directius, inspectors, representants de l’administració…). • Humanisme

  Optem per una formació humanista, centrada en la persona. L’aprenentatge dels aspectes tècnics de la feina directiva ha d’avançar en paral·lel al creixement relacional i personal. Progrés tècnic, actitud crítica i compromís ètic conflueixen en la persona.

 • 1

El perquè de ForDires

“Quan enceto el darrer tram d’un itinerari professional dedicat a l’estudi de la direcció i a la formació de directius, la possibilitat de dissenyar, desenvolupar, experimentar i optimitzar una oferta formativa i de progrés professional ha estat un cop de sort d’aquells que només passa una vegada a la vida. Poder plasmar (amb llibertat i sense pressions) allò que he anat recollint, endreçant i atresorant al llarg dels anys, ha estat un privilegi. El projecte s’ha fet realitat i, per tant, pot ser analitzat i sotmès a judici crític. Alguns penseu que ho he fet bé; altres, regular i, altres, malament... Al capdavall, no hi ha un únic criteri o perspectiva de valoració. Ara bé, ho he fet d’una manera transparent (amb un disseny clar i públic), honesta (coherent amb la meva manera de concebre la formació), independent (sense cap altre servilisme que la intenció d’ésser útil) i compromesa (amb el progrés de la direcció i de les persones). Treballar en el que creus i et sents compromès és un goig. Fer-ho realitat, encara més. Gràcies a tots els qui ho heu fet possible!!”

J. Teixidó. Intervenció a l’acte inaugural 2013 

esquema final2

per què nosaltres?

24 raons per elegir la nostra proposta formativa

 • Compromís de qualitat
 • Els nostres valors
 • Què oferim?
 • Trets diferencials

 

compromis

Compromís de qualitat 

 

  Orientació al desenvolupament de competències directives 

  Disseny formatiu propi: rigorós, fonamentat i científic.

  Actualització permanent de continguts i de plantejaments metodològics

  Selecció acurada dels formadors en funció de les temàtiques a desenvolupar

  Connexió amb i seguiment de l’actualitat educativa

  Atenció i assessorament personalitzat durant el període de matriculació

 

 

valors

Els nostres valors

 

 Disseny i execució des de i per a les persones

 Enfocament clar, rigorós, independent i equidistant

 Compromís amb el progrés de la direcció escolar

 Elevats nivells de satisfacció dels estudiants

 Reputació i reconeixement de GROC en el món educatiu

Experiència contrastada en formació de directius escolars

 

oferim

Què oferim?

 

 Seus, horari i calendari adequats a la disponibilitat dels docents

 Formació de grups reduïts per a les sessions pràctiques

 Assessorament en el procés d’accés a la direcció

 Guiatge en l’elaboració del Projecte de Direcció

Preu ajustat al cost de la formació. Sense ànim de lucre.

Tutorització i seguiment en l’elaboració del Projecte de Direcció

 

 

trets diferencials

Trets diferencials

 

  Model formatiu contrastat, consolidat i de qualitat

  Direcció acadèmica de prestigi reconegut

  Vinculació a la realitat educativa de cada territori

  Participació de directius i inspectors en actiu com a formadors

  Anàlisi i comentari de casos i situacions d’actualitat

  Foment de la interacció i la companyonia entre els estudiants

Fets 

 


322

Estudiants en 5 anys


215

En càrrecs directius


297

Feedbacks positius


95

Formadors


13

Tutors de PdD

Què en pensen els estudiants?

 • Aquest curs m'ha ajudat a aprofundir molt en la direcció de centres. La valoració que faig és molt positiva ja que tots els ponents han aportat aspectes molt interessants però és cert que alguns m'han impactat molt més per la seva gran experiència i domini del tema que tractaven. Les aportacions de directors/es també ens han sigut de molta utilitat ja que ens han apropat a la realitat que viu un directiu dia rere dia. M'hagués agradat tenir més espais de treball pràctic a l'aula per compartir idees i aclarir dubtes.
  Dolors Luna Blancat Cap d'estudis, Escola Santiago Ramon y Cajal. L'Hospitalet de Llobregat
 • Valoro la part humana i reflexiva del postgrau. La posada en comú entre diferents realitats/ situacions... dels companys, fa que aquest curs sigui dinàmic, pràctic i útil. S'adquireixen coneixements aplicables i adaptables al dia a dia del centre educatiu. És una mirada general a tota la comunitat educativa. Recomanaria dedicar més sessions guiades sobre la part d'indicadors i confecció del PAC. Curs recomanat a altres companys!! ENDAVANT!
  Olga Egea Garcia Directora, Escola Pablo Picasso. Barberà del Vallès
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

Qui som?

 La Fundació Universitària Martí l’Humà va néixer el 2003 amb la finalitat d’acostar la Universitat a la societat catalana a través d’una oferta formativa de proximitat. Es tracta de sortir dels campus per acostar-se a les persones i a les institucions; de comprendre les seves necessitats per oferir-los una formació professionalitzadora adaptada a les seves circumstàncies. 

 Aquests plantejaments ens han portat a confiar en el professor Joan Teixidó Saballs per endegar una línia de formació i desenvolupament professional en el camp de l’educació. De moment, el Postgrau en Direcció de Centres Educatius n’és l’activitat més coneguda i de major envergadura, però aviat es complementarà amb d’altres activitats de formats variats, adreçades a diversos destinataris

 

Newsletter

Si vols rebre informació del que fem, introdueix el nom i el mail

Informació i contacte

Adreça

Fundació Universitària Martí l’Huma
C/ Banys, 38-40 08530 La Garriga

Telèfon
938605060
Mail

administracio@fumh.cat