fordires logo

                                                                 logos top

MODALITATS

El Postgrau en Direcció de Centres Educatius s’ofereix en edicions presencials adequades al territori i, també, en una edició semipresencial, amb un disseny formatiu i continguts idèntics

ForDires recomana, sempre que sigui possible, la modalitat presencial perquè a) permet la transmissió d’informacions i coneixements d’una manera més vivencial, b) té el valor afegit de la vinculació al territori, c) afavoreix el desenvolupament de competències relacionals i d) facilita la construcció de relacions interpersonals amb companys/es i ponents.

La modalitat semipresencial ha estat dissenyada i desenvolupada per donar resposta a les demandes de persones que, per raons geogràfiques o per circumstàncies personals, no tenen possibilitats d’accedir a una edició presencial

 

Edicions Presencials • Format

  30 crèdits ECTS (European Credit Transfer System).

  750 h. de treball de l’estudiant • Compromisos

  Sessió Inaugural, 30 sessions presencials, Sessions d’exposició i anàlisi de PdD
 • Calendari i horari

  D’octubre a maig.

  Dues tardes setmanals, de 17 h. a 21 h.

 • Preu

  1200€

  El preu inclou els drets i taxes d’expedició del títol.
 • Avaluació

  Assistència mínima a un 80% de les sessions

  Avaluació del Projecte de Direcció en base a rúbrica.

 • 1

Edició Semipresencial • Format

  30 crèdits ECTS (European Credit Transfer System).

  750 h. de treball de l’estudiant • Compromisos

  Set trobades presencials en dissabte

  Horari: 9 a 15 h.

  Estudi i treball on line • Dates Presencials

  3 i 17 d’octubre 2020
  12 de desembre 2020
  16 de gener 2021
  27 de febrer 2021
  17 d’abril de 2021
  8 maig de 2021 • Lloc de Trobada

  Ins Emperador Carles

  Carrer d'Enric Bargés, 9, 08014 Barcelona
  Al costat de l’estació de Sants • Preu

  1600€

  Inclou els drets i taxes
  d’expedició del títol


 • 1

Compromisos

Assistència obligatòria a 7 sessions de treball presencials
Seguiment regular de l’activitat acadèmica a la plataforma virtual
Realització d’activitats d’aprenentatge amb guiatge del professorat
Elaboració tutoritzada d’un Projecte de Direcció (PdD)
Presentació i defensa del PdD en la darrera sessió presencial

Avaluació

Assistència a un mínim d’un 80% de les sessions presencials
Control d’assistència mitjançant signatura
Lliurament i superació de les activitats d’aprenentatge obligatòries
Avaluació del Projecte de Direcció en base a rúbrica
La superació del curs requereix l’avaluació positiva dels diversos mòduls
 • 1