fordires logo

                                                                 logos top

 

 

El Decret d'Interins: una Lectura Polièdrica

Videoconferències analítiques: 19 i 20 octubre de 2021   

Grups de debat participatius: 26, 27 i 28 octubre de 2021  

Videoconferències de conclusions i clausura: 17 i 18 novembre 2021  

 

A finals de juliol de 2021 el Congrés dels Diputats va convalidar el Reial Decret Llei 14/2021 de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en el sector públic, conegut popularment com a Decret d’Interins. Després d’una complicada tramitació parlamentària (va ser aprovat després de negociacions in extremis per un sol vot de diferència) es va acordar tramitar-lo com a Projecte de Llei a partir de setembre per poder introduir-hi modificacions.

Entre els principals canvis anunciats hi ha l’accés a la condició de funcionari amb un concurs de mèrits per als docents que hagin ocupat una plaça interina de manera ininterrompuda durant els darrers 10 anys o bé la possibilitat que la fase d’oposició no sigui eliminatòria per als docents que fa més de tres anys que són interins

La tramitació express de la llei així com la immediata implementació (es fixa el 2025 com a data de finalització del procés d’estabilització) pot comportar un canvi complex i sobtat en la vida dels centres i, per extensió, en el conjunt del sistema educatiu atès que afecta múltiples actors: docents (substituts, interins i titulars), equips directius, famílies, administracions educatives, organitzacions sindicals, etc.

L’activitat (oberta i gratuïta) es proposa explorar el contingut del Decret, analitzar-lo des de les diverses instàncies afectades (perspectiva polièdrica), copsar la complexitat dels ajustaments i propostes a tenir en compte en la futura llei, així com anticipar-ne els possibles efectes col·laterals.

 

 

Search