fordires logo

                                                                 logos top

 

postgrau direcció centres educatius

JorDi-2018

Equip Directiu: Entitat, Formació i Funcionament

10 de novembre de 2018. Alcanar. MontsiàLa direcció d’un centre educatiu, tant per la complexitat, com pel volum de feina, com per l’especialització de les feines que engloba, és un repte compartit. El/la director/a, l’equip directiu, els coordinadors, els caps de departament, etc. exerceixen funcions directives.

La construcció i consolidació d’equips de direcció consistents i cohesionats no és un repte fàcil ni, tampoc, hi ha receptes de validesa general. Són múltiples els factors que hi incideixen, els quals presenten característiques singulars a cada centre.

La Jornada de Reflexió sobre la Direcció Escolar 2018 (JorDi 2018), se celebrarà a Alcanar (Montsià), el dissabte 10 de novembre, es dedicarà a considerar i analitzar les característiques, el funcionament i la distribució de funcions entre els membres dels equips directius dels centres educatius.

 

 

Search