fordires logo

                                                                 logos top

  • JorDi Alcanar

 

postgrau direcció centres educatius

Jornada de Direcció 2018. JorDi-2018

L'Equip de Direcció: Entitat, Construcció i Funcionament

Alcanar (Montsià)

 

La direcció d’un centre educatiu, tant per la complexitat, com pel volum de feina, com per l’especialització de les feines que engloba, és un repte compartit. El/la director/a, l’equip directiu, els coordinadors, els caps de departament, etc. exerceixen funcions directives.

La construcció i consolidació d’equips de direcció consistents i cohesionats no és un repte fàcil ni, tampoc, hi ha receptes de validesa general. Són múltiples els factors que hi incideixen, els quals presenten característiques singulars a cada centre.

La Jornada de Reflexió sobre la Direcció Escolar 2018 (JorDi 2018), que se celebrarà a Alcanar (Montsià), en data per determinar, es dedicarà a considerar i analitzar les característiques i el funcionament dels equips de direcció del centres educatius.

 

Search